Lợi ích của cây xanh trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe

Lợi ích của cây xanh trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe  Hiện nay tình trạng chặt phá rừng, đất trống đồi trọc cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, công nghệ khiến con người phải thường xuyên đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường và chịu ảnh…