GreenBox - Terrarium

Nguồn cảm hứng đến từ thiên nhiên

Giới thiệu

Terrarium là tên gọi chung chỉ một hệ sinh thái thu nhỏ mô phỏng môi trường sống tự nhiên bao gồm đất, sỏi, nước, cây trồng, không khí và có thể là động vật bên trong. Terrarium thường được đặt trong các vật chứa bằng thủy tinh nhiều hình dạng và độ khép kín khác nhau để trang trí hoặc thử nghiệm môi trường sống trong các nghiên cứu khoa học, triển lãm…

Thuật ngữ Terrarium xuất phát từ terra trong tiếng Latin nghĩa là đất sỏi và hậu tố (suffix) -arium biểu thị một khu vực hoặc thùng chứa có không gian giới hạn (ví dụ armarium (tủ quần áo), vivarium (ao cá)).

Các mẫu đẹp

Danh sách video