Tư vấn miễn phí

Tư vấn miễn phí

Các hội viên của Nhà thông minh Kinh Bắc sẽ được tư vấn miễn phí về các công nghệ mới nhất.

Giúp cho các hội viên hiểu rõ về công nghệ mình đang sử dụng cũng như những phướng hướng nâng cấp các sản phẩm hội viên đang sử dụng.

Công nghệ mới

Chúng tôi cung cấp đầy đủ cho hội viên các tài liệu về các công nghệ mới nhất.

Những tài liệu này sẽ giúp hội viện hiểu rõ xu hướng cũng như khả nâng phát triển của các công nghệ hiện tại.