Tham gia nhóm giao lưu

Điều kiện tham gia

Khi trở thành hội viên của Nhà thông minh Kinh Bắc sẽ được cung cấp một dãy số (mã hội viên)

Khi hội viên yêu cầu tham gia nhóm chỉ cần nhập mã hội viên, nhân viên quản lý của chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận yêu cầu.

Chúng tôi rất hoan nghênh các hội viên tham gia và phát triển cộng đồng Nhà thông minh Kinh Bắc