Gói Bảo hành/Bảo Trì

Gói bảo hành

Chịu trách nhiệm khi sản phẩm dịch vụ hoạt động không đúng với tiêu chuẩn nhà sản suất. Nếu là sản phẩm chính hãng sẽ được bảo hành theo quy định của hãng.

Gói bảo trì

Là chi phí cho các sản phẩm dịch vụ đã hết hạn bảo hành.

Gói bảo trì bao gồm:

  • Bảo dưỡng, kiếm tra sự hoạt động của các sản phẩm, dịch vụ.
  • Kiểm tra các tính năng, sự an toàn của thiết bị/ sản phẩm còn hoạt động đúng với tiêu chuẩn của nhà sản xuất hay không.