Cây ưa sáng

Những cây cần ánh sáng để phát triển.

Mắt nai

Cây lan càng cua

Lan càng cua

Cây lá gấm

Cây lá gấm

Cô tòng lá vàng

Cô tòng lá vàng

Cô tòng lá mít

Cô tòng lá mít

Cô tòng đuôi lươn

Cô tòng đuôi lươn

Thài lài tím

Thài lài tím

Cẩm tú mai

Cẩm tú mai

Lan bảy sắc cầu vồng

Lan bay sắc cầu vồng

Cây chuỗi ngọc

Chuỗi ngọc

Cây bông nổ

Bông nổ

Cây cẩm thạch

Cẩm thạch

Cây ngũ sắc

Ngũ sắc

Cây hồng lộc

Hồng lộc

Cây rệu đỏ / xanh

Rệu đỏ / xanh

Cây mẫu đơn

Mẫu đơn

Cây rồng nhả ngọc

Rồng nhả ngọc

Hoa theo mùa

Những loại hoa lựa chọn theo mùa

Hoa mùa Hè

Cúc indo

Cúc indo

Cúc cánh bướm

Cúc cánh bướm

Cây cúc zinnha

Cúc zinnha

Cây hoa thanh tú

Thanh tú

Cây dừa cạn

Dừa cạn

Cây hoa mười giờ

Hoa mười giờ

Cây cúc mặt trời

Cúc mặt trời

Hoa mùa Đông

cây hồng môn

Tiểu hồng môn

Cây trạng nguyên

Trang nguyên

Cây đỗ quyên

Đỗ quyên

Cây dạ yến thảo

Đạ yến thảo

Cây hoa cẩm chướng

Cẩm chướng

Cây xác pháo

Xác pháo

cây hoa cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ

Cây hoa ngọc thảo

Ngọc thảo

cây hồng tezza

Hồng tezza

Cây cần nhiều nắng

Nhưng loại cây cần nhiều nắng để phát triển

Cây lá màu sao nhái

Cây lá màu sao nhái

Cây dứa vạn phát

Cây dừa vạn phát

Cây ánh dương

Cây ánh dương

Cây hoa thanh tú

Thanh tú

Cây lá màu

Cây lá màu

Cây cọ ta

Cây cọ ta

Cây chuỗi ngọc

Chuỗi ngọc

Cây dừa cạn

Dừa cạn

Cây sanh cẩm thạch

Sanh cẩm thạch

Cây ngũ gia bì

Ngũ gia bì

Cây cần ít nắng

Nhưng loại cây cần tướng đối ít nắng để phát triển

Cây dương xỉ

Cây dương xỉ

Cây trầu bà trắng

Trầu bà trắng

Thài lài tím

Thài lài tía

Cây trầu bà thái vàng

Trầu bà thái vàng

Cây trúc nhật

Cây trúc nhật

Cây lan mẫu tử

Lan mẫu tử

Cây thanh tâm

Thanh tâm

Cây trúc nữ hoàng

Trúc nữ hoàng

Cây trong mát

Cây cần dể ở những nới có bóng mát

Cây phú quý

Cây phú quý

Cây ngọc ngân

Cây ngọc ngân

Cây trầu bà

Cây trầu bà

cây cau tiểu trâm

Cau tiểu trâm

Cây trường sinh

Cây trường sinh

Cây trầu bà vàng

Cây trầu bà vàng

Cây vạn lộc

Cây vạn lộc

Cây thịnh vượng

Cây thịnh vượng

Vật liệu lắp đặt

Các module chính dùng để lắp đặt vườn tường

Module Khung

Module khung

giá đựng

Module chậu cây