Chính sách đồng hành

Phần quà tri ân

Khi hội viên giới thiệu khách hàng mới hoặc có đóng góp cho sự phát triển của Nhà thông minh Kinh Bắc sẽ được chúng tôi tri ân bằng:

  • Điểm tích lũy hội viên
  • Phiếu giảm giá cho các sản phẩm dịch vụ.
  • Gói bảo trì dịch vụ miễn phí
  • Phần quà tri ân cuối năm

Hoạt động thiện nguyện

Nhà thông minh Kinh Bắc sẽ trích một phần nhỏ lợi nhuận danh cho quy thiện nguyện cuối năm. Chúng tôi sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn khi được đồng hành cùng các hội viên tịch cực của mình.