Chiết Khấu

Cho hội viên đủ tiêu chuẩn

Hội viên từ cấp Vàng sẽ được chiết khẩu cho tất cả các sản phẩm dịch vụ lắp đặt thêm cụ thể:

  • Hội viên vàng: 5%
  • Hội viên bạch kim: 10%
  • Hội viên kim cương: 20%