Cấp Quyền Hội Viên

Khách hàng trở thành hội viên

Bất cứ khách hàng mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được cấp mã hội viên và tặng điểm tích lũy hội viên.

Hội viên có thể kiểm tra và quản lý điểm tích thông qua Ứng dụng của chúng tôi.

Điểm tích lũy giúp tăng cấp bậc của hội viên mang đến nhiều ưu đãi từ các chương trình minigame, chương trình tri ân

Phương pháp tích điểm

Mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ được hội viên sử dụng sẽ quy đổi thành điểm tích lũy giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Ngoài ra, điểm tích lũy có thể được gia tăng từ các chương trình minigame, chương trình tri ân.

Các bậc hội viên

Hội viên phổ thông là những người yêu thích và quan tâm Nhà thông minh Kinh Bắc.

Hội viên bạc là những khách hàng đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà thông Minh Bắc có tổng giá trị đơn hàng nhỏ hơn 5 triệu (5.000 điểm tích lũy)

Hội viên vàng là những khách hàng đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà thông Minh Bắc có tổng giá trị đơn hàng từ 50 triệu (50.000 điểm tích lũy)

Hội viên bạch kim là những khách hàng đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà thông Minh Bắc có tổng giá trị đơn hàng từ 100 triệu (100.000 điểm tích lũy)

Hội viên kim cương là những khách hàng đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà thông Minh Bắc có tổng giá trị đơn hàng từ 500 triệu (500.000 điểm tích lũy)