Cấp Quyền Cộng Tác Viên

Trở thành cộng tác viên

Cộng tác viên là những người giúp khách hàng và công ty gắn kết với nhau.

Để trở thành cộng tác viên, một hội viên cần đáp ứng một vài điều kiện dưới đây:

 • Hội viên phải ở cấp Bạc trở lên.
 • Hội viên phải ở tại khu vực mà Nhà Thông Minh Kinh Bắc hoạt động.
 • Sau khi đăng ký trở thành cộng tác viên, hội viên phải chờ đến cuối mỗi quý (Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4) để được xem xét trở thành cộng tác viên.
shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash

Các bậc và lợi ích của cộng tác viên

Cộng tác viên bình thường:

 • Được hưởng mức hoa hồng 5% giá trị đơn hàng đầu tiên.
 • Được hưởng từ 1% – 2% giá trị các đơn hàng tiếp theo.
 • Được sử dụng thương hiệu của công ty để quảng cáo.
 • Được tham gia các chương trình minigame do NTMKB tổ chức.

Cộng tác viên Bạc:

 • Bao gồm lợi ích của cộng tác viên bình thường.
 • Mức hoa hồng cho đơn đầu tiên tăng lên 7%
 • Các đơn tiếp theo tăng lên 2% – 3%
 • Được tạo các chương trình khuyến mãi dành riêng
 • Được đào tạo, hướng dẫn và được cấp cho danh sách khách hàng tiềm năng.

Cộng tác viên Vàng:

 • Bao gồm lợi ích của cộng tác viên bạc.
 • Hạn múc hoa hồng tăng lên 9%
 • Các đơn tiếp theo tăng lên 3% – 4%
 • Được tặng quà Review
 • Được đào tạo để tổ chức các sự kiện, minigame tặng quà cho khách hàng.
ruffa-jane-reyes-P6mdg0z5tHc-unsplash